Model rezolvare subiecte BACALAUREAT 2023 la BIOLOGIE (clasele 11-12) - sesiunea august

Pe 18 august s-a desfășurat proba scrisă la disciplina Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie (BIOLOGIE clasele XI-XII) a examenului de Bacalaureat 2023, sesiunea august
În continuarea poți citi un model pentru rezolvarea subiectelor, iar la finalul fiecărei secțiuni vei găsi modele de răspuns și punctajele conform baremului de corectare. O parte din răspunsuri sunt EXEMPLE de rezolvare, existând mai multe variante de răspuns corecte.

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
A 4 puncte 
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. 
Sternocleidomastoidienii, ............ şi ............ sunt mușchi scheletici.

RĂSPUNS: pectoralii (2p), marii dorsali (2p)

B 6 puncte 
Numiţi două vase de sânge care aparţin circulaţiei mici a sângelui. Asociaţi fiecare vas de sânge numit cu sensul circulaţiei sângelui prin aceste vase. 

RĂSPUNS:
Două vase de sânge care aparțin circulației mici a sângelui sunt: artera pulmonară și venele pulmonare. (2x1p)
Artera pulmonară transportă sângele de la inimă (ventriculul drept) la plămâni, iar venele pulmonare transportă sângele de la plămâni la inimă (atriul stâng). (2x2p)

C 10 puncte 
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 

1. Celulele cu bastonașe sunt: 
a) componente ale nervului optic 
b) fotoreceptori 
c) localizate în sclerotică
d) lipsite de pigmenți 

2. Unul dintre oasele membrului inferior este: 
a) clavicula 
b) croitorul 
c) femurul 
d) humerusul 

3. Disfuncție endocrină este: 
a) acromegalia 
b) conjunctivita 
c) nefrita 
d) stomatita 

4. În procesul de eliminare, urina din uretere trece în: 
a) nefron 
b) pelvisul renal 
c) tubul colector 
d) vezica urinară

5. În timpul unei expirații normale: 
a) aerul pătrunde în plămâni 
b) diafragma se contractă
c) presiunea aerului din plămâni crește 
d) volumul cavității toracice se mărește

RĂSPUNS: 1.b, 2.c, 3.a, 4.d, 5.c (2p pentru fiecare răspuns corect)

D 10 puncte 
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Nu se acceptă folosirea negaţiei. 
1. Volumul rezidual este una dintre componentele capacității vitale. 
2. Industrializarea și defrişarea sunt exemple de activităţi umane care pot contribui la protejarea unui ecosistem natural. 
3. În urechea internă sunt localizate celulele receptoare auditive. 

RĂSPUNS:
1. F (2p)
Volumul curent este una dintre componentele capacității vitale. 
SAU
Volumul rezidual este una dintre componentele capacității pulmonare totale. 
2. F (2p)
Industrializarea și defrişarea sunt exemple de activităţi umane care pot contribui la distrugerea unui ecosistem natural.
3. A (2p)

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
A 18 puncte 
Sinteza proteinelor la eucariote se realizează cu participarea mai multe tipuri de ARN. 
a) Precizați două tipuri de ARN implicate în acest proces și rolul fiecăruia. 
b) Sinteza unei proteine din plasma sângelui se realizează pe baza informaţiei unui fragment de ADN bicatenar, alcătuit din 672 nucleotide, dintre care 192 conţin timină. Stabiliţi următoarele: 
- numărul nucleotidelor cu citozină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar (scrieţi toate etapele necesare rezolvării acestei cerinţe); 
- numărul legăturilor duble şi al legăturilor triple din fragmentul macromoleculei de ADN bicatenar; 
- secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară, ştiind că, pe catena 3’-5’, secvenţa de nucleotide este următoarea: ACCCTG. 
c) Completaţi problema de la punctul b) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. 

RĂSPUNS:
a) Două tipuri de ARN implicate în sinteza proteinelor la eucariote sunt: ARN mesager și ARN de transfer. (2x1p)
ARN mesager are rolul de a copia informația genetică dintr-o catenă de ADN, iar ARN de transfer are rolul de a transporta aminoacizii la locul sintezei proteice, la ribozom. (2x1p)
b) Date din problemă: 672 nucleotide, 192 nucleotide cu timină
Bazele azotate din molecula de ADN sunt legate între ele prin legături de hidrogen duble (A=T, T=A) și triple (C≡G, G≡C) => numărul de nucleotide care conțin adenină este egal cu numărul de nucleotide care conțin timină, iar cele cu citozină sunt egale cu cele cu guanină.
ETAPE:
1. Numărul de nucleotide care conțin adenină (1p)
A = T
T = 192 => A = 192
2. Numărul de nucleotide care conțin adenină și timină (1p) 
A + T = 192 + 192 = 384
3. Numărul de nucleotide care conțin citozină și guanină (1p)
A + T + C + G = 672
A + T = 384 => C + G = 672 - 384 = 288
4. Numărul de nucleotide care conțin citozină (1p)
C = G
C + G = 288 => C = 288 : 2 = 144 nucleotide conțin citoiznă

Numărul de legături duble din fragmentul de ADN bicatenar este 192 (2p), iar de legături triple este 144 (2p).

Catena complementară este TGGGAC. (2p)

Notă: Pentru raționamentul corect, neînsoțit de calcule, se acordă jumătate din punctajul repartizat etapelor calculării numărului de nucleotide cu citozină.  

c) Cerință: Stabiliți secvența de nucleotide din catena de ARN complementară, știind că, pe catena 3’-5’, secvența de nucleotide este următoarea: ACCCTG. (2p)
Răspuns: Secvența de nucleotide din catena de ARN complementară este: UGGGAC. (2p)

B 12 puncte 
Doi pacienți ai unui spital au nevoie de transfuzie cu o cantitate mică de sânge. Unul dintre pacienți are grupa de sânge B, iar celălalt pacient are în plasma sângelui ambele tipuri de anticorpi/aglutinine. 
Precizaţi următoarele: 
a) grupa de sânge a unui posibil donator comun pentru cei doi pacienți; motivaţi răspunsul dat; 
b) antigenul/aglutinogenul și anticorpul/aglutinina din sângele pacientului cu grupa de sânge B; 
c) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de vedere al sistemului ABO. 
d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. 

RĂSPUNS:
a) Un donator comun pentru cei doi pacienți poate avea grupa de sânge O care este donator universal și este respectată regula transfuziei: aglutinogenul din sângele donatorului nu se întâlnește cu aglutinina din plasma primitorului. (2p pentru identificarea grupei de sânge a unui posibil donator, 2p pentru motivarea răspunsului dat)
b) În sângele pacientului cu grupa de sânge B se găsesc antigenul/aglutinogenul B și anticorpul/aglutinina alfa. (2x1p)
c) În cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punct de vedere al sistemului ABO are loc întâlnirea aglutinogenului cu aglutinina omoloagă (A cu alfa, B cu beta) și apariția unei reacții de incompatibilitate antigen-anticorp ale cărei consecințe sunt aglutinarea hematiilor și hemoliza. (2p)
d) Cerință: Precizați grupa de sânge a pacientului care are în plasma sângelui ambele tipuri de anticorpi/aglutinine. (2p)
Răspuns: Pacientul care are ambele tipuri de anticorpi/aglutinine are grupa de sânge O. (2p)
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
1. 14 puncte 
Digestia este una dintre funcțiile organismului uman. 
a) Caracterizați unul dintre sucurile digestive care participă la transformările chimice ale alimentelor în intestinul subțire precizând: numele sucului digestiv, un exemplu de enzimă din compoziţia sucului digestiv, un exemplu de substanțe asupra cărora acționează enzima respectivă. 
b) Explicați relația dintre digestie și circulație, în realizarea funcțiilor de nutriție ale organismului uman. 
c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul ştiinţific adecvat.
Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi: 
- Fiziologia intestinului gros 
- Pancreatita

RĂSPUNS:
a) Un suc digestiv care participă la transformările chimice ale alimentelor în intestinul subțire este sucul pancreatic care conține enzima amilază pancreatică cu rol în digestia glucidelor. (3p)
b) Prin digestie, alimentele ingerate sunt transformate în produși simpli (monozaharide, aminoacizi, acizi grași și glicerol) care vor fi absorbiți la nivelul vaselor de sânge din peretele intestinal și transportați la celulele corpului. Astfel, digestia și circulația participă la realizarea funcției de nutriție a organismului uman prin producerea și transportul substanțelor nutritive necesare. (3p)
c) La nivelul intestinului gros se desfășoară procese de fermentație și putrefacție. (2p)
Principalele substanțe absorbite în intestinul gros sunt apa, sodiul, clorul. (2p)
Pancreatita este o afecțiune caracterizată de inflamația acută sau cronică a pancreasului. (2p)
Printre cauzele frecvente de pancreatită se numără alcoolismul, litiaza biliară, infecțiile. (2p)

2. 16 puncte 
Sistemul nervos împreună cu analizatorii, sistemul muscular, sistemul osos şi glandele endocrine participă la realizarea funcţiilor de relaţie ale organismului uman. 
a) Numiți trei grupe de mușchi scheletici. 
b) Scrieţi un argument în favoarea afirmaţiei următoare: „Tiroida este glandă endocrină”. 
c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Sistemul nervos somatic”, folosind informaţia ştiinţifică adecvată. 
În acest scop, respectaţi următoarele etape: 
- enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme; 
- construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.

RĂSPUNS:
a) Grupe de mușchi scheletici sunt: mușchii capului, mușchii abdomenului, mușchii membrului superior. (3x1p)
b) Tiroida este o glandă endocrină deoarece are rol în sinteza și secreția în sânge de hormoni tiroidieni. (3p)
c) Sistemul nervos somatic
Noțiuni: activitate motorie, sensibilitate, funcție reflexă, funcție de conducere, substanță cenușie, substanță albă
Sistemul nervos somatic, numit și al vieții de relație, are rol în integrarea organismului în mediul înconjurător și asigură activitatea motorie somatică și sensibilitatea senzitivo-senzorială. Astfel, sistemul nervos somatic îndeplinește două funcții: reflexă și de conducere. Funcția reflexă se realizează prin substanța cenușie, iar reflexul este procesul de răspuns fiziologic al centrilor nervoși la un stimul asupra unei zone receptoare. Funcția de conducere, realizată prin substanța albă, cuprinde căile ascendente ale sensibilității și căile descendente, ale motilității.

Notă: 
- pentru coerența textului, în alcătuirea căruia fiecare noțiune este folosită corect, în corelație cu celelalte noțiuni, se acordă 2p
- pentru respectarea lungimii textului - maxim 3-4 fraze - se acordă 2p

Urmează să susții examenul de BACALAUREAT în 2024 la BIOLOGIE (clasele 11-12)?
QUESTBOOK cuprinde toată materia pe care trebuie să o înveți, iar la comanda cărții primești 1 lună abonament GRATUIT pe platformă.

Cum te poate ajuta abonamentul pe platforma www.questbac.ro în pregătirea pentru examen?
✔ secțiunea Cursuri cu acces la toată materia conform programei pentru Bacalaureat 
✔ peste 1000 de exerciții online organizate pe capitole (grilă, adevărat/fals, completează cuvântul)
teste personalizate (din orice capitol și orice tip de exerciții)
corectare automată la finalul testului și secțiune pentru urmărirea progresului
✔ secțiunea FLASHCARDS
modele rezolvare subiecte și alte resurse

Înregistrează-te și tu pe platforma www.questbac.ro pentru mai multe resurse pentru examen!