Modele rezolvare SUBIECTUL II exercițiul A.a)

A mai rămas puțin timp până la Bacalaureat 2023, așa că venim în sprijinul vostru cu câteva exemple de rezolvare pentru SUBIECTUL al II-lea A.a) care conține întrebări teoretice din GENETICĂ

1. Precizați două tipuri de ARN implicate în realizarea sintezei proteice la eucariote și câte o caracteristică pentru fiecare tip de ARN.
În realizarea sintezei proteice la eucariote sunt implicați ARN mesager și ARN de transfer (de transport).
ARN mesager copiază informația genetică dintr-o catenă de ADN.
ARN de transfer (de transport) are rol în transportul aminoacizilor la locul sintezei proteice, la ribozomi.

2. Precizaţi o asemănare şi o deosebire între compoziţia chimică a ADN-ului şi compoziţia chimică a ARN-ului.
Asemănare: Bazele azotate purinice, adenină și guanină, se găsesc atât în compoziția chimică a ADN, cât și a ARN.
Deosebire: Zaharul din structura ADN este dezoxiriboza, iar în structura ARN este riboza.

3. Caracterizaţi un tip de ARN, precizând: denumirea, două caracteristici structurale şi funcţia îndeplinită.
ARN de transfer (de transport) are rol în transportul aminoacizilor la locul sintezei proteice, la ribozomi.
Caracteristici structurale: ARN de transfer este monocatenar cu porțiuni bicatenare; zaharul din compoziție este riboza.

4. Precizaţi o asemănare şi o deosebire dintre materialul genetic al virusurilor şi materialul genetic al procariotelor.
Asemănare: O parte din virusuri (dezoxiribovirusurile) și procariotele au materialul genetic reprezentat de ADN.
Deosebire: În comparație cu virusurile, procariotele au material genetic extracromozomial reprezentat de plasmide. 

5. Numiți două tipuri de ARN care participă la sinteza proteinelor și cele două baze azotate purinice din compoziția chimică a acestora.
Tipuri de ARN care participă la sinteza proteinelor sunt: ARN mesager și ARN de transfer (de transport).
Bazele azotate purinice din compoziția ARN sunt adenina și guanina.

6. Caracterizaţi un tip de ARN, precizând: denumirea, funcţia îndeplinită şi o asemănare cu ADN-ul.
ARN mesager copiază informația genetică dintr-o catenă de ADN în procesul de transcripție.
Asemănare: Atât în structura ARN mesager, cât și în structura ADN se găsește ca bază azotată pirimidinică citozina. 

7. Caracterizaţi ARN-ul mesager şi ARN-ul de transfer/transport, precizând pentru fiecare tip de ARN câte o caracteristică structurală şi funcţia îndeplinită.
ARN mesager
Caracteristică structurală: lungimea corespunde cu dimensiunea proteinei care va fi sintetizată
Funcție: copiază informația genetică dintr-o catenă ADN în transcripție

ARN de transfer/transport
Caracteristică structurală: este monocatenar cu porțiuni bicatenare
Funcție: transportă aminoacizii la locul sintezei proteice, la ribozomi în translație

8. Caracterizaţi un tip de ARN implicat în procesul de traducere genetică/translaţie precizând numele acestuia, o caracteristică structurală şi o asemănare între acest tip de ARN şi ADN.
În procesul de traducere genetică/translație participă ARN de transfer/transport.
Din punct de vedere structural este monocatenar, cu porțiuni bicatenare care formează o tijă și 3 bucle rezultând aspectul de trifoi.
Asemănare: Atât în structura ARN de transfer/transport, cât și în structura ADN se găsește ca bază azotată pirimidinică citozina.

9. Precizaţi o asemănare şi o deosebire între funcţia autocatalitică şi funcţia heterocatalitică ale ADN-ului.
Asemănare: atât funcția autocatalitică, cât și cea heterocatalitică necesită separarea celor 2 catene ADN
Deosebire: prin funcția autocatalitică se formează molecule noi de ADN, iar prin funcția heterocatalitică se sintetizează proteine

10. Precizaţi cele două tipuri de baze azotate şi cele două zaharuri/pentoze din compoziţia chimică a ADN-ului şi a ARN-ului.
În compoziția chimică a ADN și ARN se găsesc baze azotate purinice și pirimidinice, iar cele două zaharuri/pentoze sunt dezoxiriboza în ADN și riboza în ARN.

Pe blog găsiți mai multe modele de subiecte rezolvate. Înregistrează-te pe platforma www.questbac.ro pentru mai multe resurse pentru examen!

Cum te poate ajuta abonamentul pe platforma www.questbac.ro în pregătirea pentru examen?
✔ secțiunea Cursuri cu acces la toată materia conform programei pentru Bacalaureat 2023
✔ peste 1000 de exerciții online organizate pe capitole (grilă, adevărat/fals, completează cuvântul)
teste personalizate (din orice capitol și orice tip de exerciții)
corectare automată la finalul testului și secțiune pentru urmărirea progresului
✔ secțiunea FLASHCARDS
✔ modele rezolvare subiecte și alte resurse