SUBIECTUL al II-lea (A) - PROBLEME GENETICĂ REZOLVATE - BAC BIOLOGIE (11-12)

Cum se rezolvă SUBIECTUL al II-lea (A) la proba de BIOLOGIE - Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie?

În continuare poți să citești rezolvarea pentru 4 probleme cu acizi nucleici / GENETICĂ din subiectele de la sesiunile anterioare ale examenului național de Bacalaureat.

1. În celula eucariotă există mai multe tipuri de acizi nucleici.
a)
Numiți două tipuri de acizi ribonucleici (ARN) implicați în procesul de sinteză proteică la eucariote, precizând o deosebire dintre cele două tipuri de acizi ribonucleici.
b)
Sinteza unei proteine se realizează pe baza informaţiei unui fragment de ADN bicatenar, alcătuit din 622 nucleotide, dintre care 128 conţin timină. Stabiliţi următoarele:
- numărul nucleotidelor cu guanină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar (scrieţi toate etapele necesare rezolvării acestei cerinţe); 
- numărul legăturilor duble şi al legăturilor triple din fragmentul macromoleculei de ADN bicatenar;
- secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară, ştiind că, pe catena 3’-5’, secvenţa de nucleotide este următoarea: AGGCCT.
c)
Completaţi problema de la punctul b) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

REZOLVARE:
a) În procesul de sinteză proteică la eucariote sunt implicați: ARN mesager și ARN de transport. O deosebire între cele 2 tipuri de ARN este că ARN mesager este implicat în procesul de transcripție, iar ARN de transport în procesul de translație.
b) Date din problemă: 622 nucleotide, 128 nucleotide cu timină
Bazele azotate din molecula de ADN sunt legate între ele prin legături de hidrogen duble (A = T, T = A) și triple (C ≡ G, G ≡ C) => numărul de nucleotide care conțin adenină este egal cu numărul de nucleotide cu timină, iar cele cu citozină sunt egale cu cele cu guanină
ETAPE:
Numărul de nucleotide care conțin adenină:
T = A
T = 128
=> A = 128
Numărul de nucleotide care conțin adenină și timină
A + T = 128 x 2 = 256
Numărul de nucleotide care conțin citozină și guanină
A + T + C + G = 622
C + G = 622 - (A + T) = 622 - 256 = 366
Numărul de nucleotide care conțin guanină
C + G = 366
C = G
=> G = 366 : 2 = 183 nucleotide conțin guanină

Numărul de legături duble este de 128, iar de legături triple 183.

Secvența de nucleotide din catena 5’-3’ complementară este TCCGGA.

c) Cerință: Stabiliți secvența de nucleotide din ARN mesager format prin procesul de transcripție din catena ADN 3’-5’ dată la punctul b).
Răspuns: Secvența de nucleotide din ARN mesager este UCCGGA.

2. În procesul de biosinteză proteică la eucariote sunt implicate mai multe tipuri de ARN. 
a)
Caracterizaţi un tip de ARN, precizând: denumirea, două caracteristici structurale şi funcţia îndeplinită.
b)
Sinteza unei proteine plasmatice se realizează pe baza informaţiei unui fragment de ADN bicatenar, alcătuit din 420 nucleotide, dintre care 98 conţin citozină. Stabiliţi următoarele: 
- numărul nucleotidelor cu adenină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar (scrieţi toate etapele necesare rezolvării acestei cerinţe); 
- secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară, ştiind că, pe catena 3’-5’, secvenţa de nucleotide este următoarea: GCAATT; 
- numărul legăturilor duble şi al legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar; 
c)
Completaţi problema de la punctul b) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

REZOLVARE:
a) ARN de transfer/de transport are funcția de a transporta aminoacizii la locul sintezei proteice, la ribozom.
Din punct de vedere structural ARN de transfer prezintă porțiuni moncocatenare și porțiuni bicatenare și conține ca baze azotate pirimidinice, citozina și uracilul.
b) Date din problemă: 420 nucleotide, 98 nucleotide cu citozină
Bazele azotate din molecula de ADN sunt legate între ele prin legături de hidrogen duble (A = T, T = A) și triple (C ≡ G, G ≡ C) => numărul de nucleotide care conțin adenină este egal cu numărul de nucleotide cu timină, iar cele cu citozină sunt egale cu cele cu guanină
ETAPE:
Numărul de nucleotide care conțin guanină:
C = G
C = 98
=> G = 98
Numărul de nucleotide care conțin citozină și guanină
C + G = 98 x 2 = 196
Numărul de nucleotide care conțin adenină și timină
A + T + C + G = 420
A + T = 420 - (C + G) = 420 - 196 = 224
Numărul de nucleotide care conțin adenină
A + T = 224
A = T
=> A = 224 : 2 = 112 nucleotide conțin adenină

Secvența de nucleotide din catena 5’-3’ complementară este CGTTAA.

Numărul de legături duble este de 112, iar de legături triple 98.

c) Cerință: Stabiliți numărul de codoni din ARN mesager format prin transcripție din fragmentul de ADN de la punctul b).
Răspuns: ARN mesager copiază informația genetică dintr-o catenă ADN. 
Dacă în fragmentul de ADN bicatenar sunt 420 nucleotide => 420 : 2 = 210 nucleotide pe o catenă ADN => 210 nucleotide în ARN mesager
Deoarece un codon este format dintr-o succesiune de 3 nucleotide => molecula de ARN mesager conține 210 : 3 = 70 codoni

3. ADN-ul şi ARN-ul sunt polimeri ai unor unităţi numite nucleotide. 
a)
Precizaţi o asemănare şi o deosebire între compoziţia chimică a ADN-ului şi compoziţia chimică a ARN-ului. 
b)
Sinteza unei proteine din plasma sângelui se realizează pe baza informaţiei unui fragment de ADN bicatenar, alcătuit din 312 nucleotide, dintre care 102 conţin adenină. Stabiliţi următoarele: 
- numărul nucleotidelor cu citozină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar (scrieţi toate etapele necesare rezolvării acestei cerinţe); 
- numărul legăturilor duble şi al legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar; 
- secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară, ştiind că, pe catena 3’-5’, secvenţa de nucleotide este următoarea: GCGTTA. 
c)
Completaţi problema de la punctul b) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind  informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

REZOLVARE:
a) Asemănare: au în structură aceleași baze purinice, adenina și guanina
Deosebire: pentoza din structura ADN este dezoxiriboza, iar pentoza din structura ARN este riboza
b) Date din problemă: 312 nucleotide, 102 nucleotide cu adenină
Bazele azotate din molecula de ADN sunt legate între ele prin legături de hidrogen duble (A = T, T = A) și triple (C ≡ G, G ≡ C) => numărul de nucleotide care conțin adenină este egal cu numărul de nucleotide cu timină, iar cele cu citozină sunt egale cu cele cu guanină
ETAPE:
Numărul de nucleotide care conțin timină:
A = T
A = 102
=> T = 102
Numărul de nucleotide care conțin adenină și timină
A + T = 102 x 2 = 204
Numărul de nucleotide care conțin citozină și guanină
A + T + C + G = 312
C + G = 312 - (A + T) = 312 - 204 = 108
Numărul de nucleotide care conțin citozină
C + G = 108
C = G
=> C = 108 : 2 = 54 nucleotide conțin citozină

Numărul de legături duble este de 102, iar de legături triple 54.

Secvența de nucleotide din catena 5’-3’ complementară este CGCAAT.

c) Cerință: Stabiliți numărul de nucleotide din molecula de ARN mesager care va transcrie fragmentul de ADN dat la punctul b).
Răspuns: ARN mesager copiază informația genetică dintr-o catenă ADN. 
Dacă în fragmentul de ADN bicatenar sunt 312 nucleotide => 312 : 2 = 156 nucleotide pe o catenă ADN => 156 nucleotide în molecula de ARN mesager

4. ADN-ul este alcătuit din nucleotide. El conține informația necesară sintezei diferitelor tipuri de proteine, la eucariote. 
a)
Numiți patru componente ale unei nucleotide de tip ADN.
b)
Sinteza unei proteine se realizează pe baza informaţiei unui fragment de ADN bicatenar, alcătuit din 988 nucleotide, dintre care 122 conţin guanină. Stabiliţi următoarele:
- numărul nucleotidelor cu timină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar (scrieţi toate etapele necesare rezolvării acestei cerinţe);
- secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară, ştiind că, pe catena 3’-5’, secvenţa de nucleotide este următoarea: GACCAT;
- numărul legăturilor duble şi al legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar.
c)
Completaţi problema de la punctul b) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

REZOLVARE:
a) O nucleotidă din structura ADN conține: adenină, timină, citozină, dezoxiriboză.
b) Date din problemă: 988 nucleotide, 122 nucleotide cu guanină
Bazele azotate din molecula de ADN sunt legate între ele prin legături de hidrogen duble (A = T, T = A) și triple (C ≡ G, G ≡ C) => numărul de nucleotide care conțin adenină este egal cu numărul de nucleotide cu timină, iar cele cu citozină sunt egale cu cele cu guanină
ETAPE:
Numărul de nucleotide care conțin citozină:
C = G
G = 122
=> C = 122
Numărul de nucleotide care conțin citozină și guanină
C + G = 122 x 2 = 244
Numărul de nucleotide care conțin adenină și timină
A + T + C + G = 988
A + T = 988 - (C + G) = 988 - 244 = 744
Numărul de nucleotide care conțin timină
A + T = 744
A = T
=> T = 744 : 2 = 372 nucleotide conțin timină

Secvența de nucleotide din catena 5’-3’ complementară este CTGGTA.

Numărul de legături duble este de 372, iar de legături triple 122.

c) Cerință: Stabiliți secvența de nucleotide din catena de ARN complementară, ştiind că, pe catena ADN 3’-5’, secvenţa de nucleotide este următoarea: GACCAT.
Răspuns: Secvența de nucleotide din catena de ARN complementară este: CUGGUA.

Urmează să susții examenul de BACALAUREAT la BIOLOGIE (clasele XI-XII)?
QUESTBOOK cuprinde toată materia pe care trebuie să o înveți conform programei. (Vezi aici PROGRAMĂ BAC BIOLOGIE 2023)

Ce primești la comanda cărții?
✅ QUESTBOOK + semn de carte
✅ Abonament QuestBac 1 lună
✅ programă BAC 2023
✅ modele rezolvare SUBIECTUL II

Înregistrează-te și tu pe platforma www.questbac.ro și descoperă cum te poate ajuta în pregătirea pentru examen!