SUBIECTUL al II-lea (B) - PROBLEME BAC BIOLOGIE (11-12) REZOLVATE

Cum se rezolvă SUBIECTUL al II-lea (B) la proba de BIOLOGIE - Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie?

În continuare poți să citești rezolvarea pentru 4 probleme cu grupe de sânge/transfuzii sanguine din subiectele de la sesiunile anterioare ale examenului național de Bacalaureat.

1. Doi pacienţi ai unui spital au nevoie de transfuzie cu o cantitate mică de sânge. Pe suprafaţa hematiilor unui pacient se află ambele antigene/aglutinogene, iar pe suprafaţa hematiilor celuilalt pacient se află doar antigenul/aglutinogenul B. Stabiliţi următoarele: 
a) grupele de sânge ale celor doi pacienți care au nevoie de transfuzie; 
b) un exemplu de grupă de sânge a unui potenţial donator comun pentru cei doi pacienţi; motivaţi răspunsul dat; 
c) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de vedere al sistemului ABO. 
d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

REZOLVARE:
a) Grupa de sânge a pacientului care prezintă ambele antigene/aglutinogene pe suprafața hematiilor este AB (IV), iar pacientul care prezintă pe suprafața hematiilor doar antigenul/aglutinogenul B are grupa de sânge B (III).
b) Cei doi pacienți necesită o cantitate mică de sânge, iar conform schemei de compatibilitate un potențial donator comun poate avea grupa de sânge B (III). Pacientul cu grupa de sânge B (III) poate primi sânge din grupele O (I) sau B (III), iar pacientul cu grupa de sânge AB (IV) poate primi sânge de la O (I), B (III) sau AB (IV).
c) În cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punct de vedere al sistemului ABO are loc întâlnirea aglutinogenului cu aglutinina omoloagă (A cu alfa, B cu beta) și apariția unei reacții de incompatibilitate antigen-anticorp ale cărei consecințe sunt aglutinarea hematiilor și hemoliza.
d) Cerință: Stabiliți aglutinina prezentă în plasma pacientului cu grupa de sânge B (III).
Răspuns: În plasma pacientului cu grupa de sânge B (III) se poate identifica aglutinina alfa.

2. Pacientul unui spital are nevoie de transfuzie cu o cantitate mică de sânge. Analiza sângelui acestui pacient evidenţiază absenţa din plasma sângelui a ambelor tipuri de aglutinine/anticorpi. Precizaţi următoarele: 
a) grupa de sânge a pacientului; 
b) două exemple de grupe de sânge ale unor potenţiali donatori pentru acest pacient; motivaţi răspunsul dat; 
c) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de vedere al sistemului Rh. 
d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

REZOLVARE:
a) Grupa de sânge a pacientului este AB (IV) deoarece la analiza sângelui se evidențiază absența din plasmă a ambelor tipuri de aglutinine.
b) Pacientul poate să primească  transfuzie cu sânge izogrup (din aceeași grupă) sau sânge din grupa O (I) care este donator universal. Potențialii donatori ai acestui pacient pot avea grupa de sânge AB (IV) sau O (I).
c) În cazul transfuzei de sânge Rh pozitiv la o persoană cu Rh negativ, se vor sintetiza anticorpi anti-D. Anticorpii anti-D reacționează cu antigenul D de pe suprafața hematiilor din sângele Rh pozitiv și apare hemoliza.
d) Cerință: Precizați aglutinogenele/antigenele prezente pe suprafața hematiilor caracteristice grupei sanguine AB (IV).
Răspuns: Grupa de sânge AB (IV) are caracteristică prezența aglutinogenelor A și B pe suprafața hematiilor.

3. Un pacient are nevoie de transfuzie cu o cantitate mică de sânge. La spital s-au prezentat rude ale pacientului, în vederea donării de sânge. Ţinând cont de faptul că pacientul are grupa sanguină B, precizaţi următoarele: 
a) aglutinogenul/antigenul şi aglutinina/anticorpul caracteristice grupei sanguine a pacientului; 
b) două exemple de grupe sanguine pe care ar trebui să le aibă rudele pacientului, în vederea donării de sânge necesar transfuziei; motivaţi răspunsul dat; 
c) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de vedere al sistemului Rh. 
d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

REZOLVARE:
a) Grupa sanguină B are caracteristice aglutinogenul/antigenul B și aglutinina/anticorpul alfa.
b) Pentru realizarea transfuziei, rudele pacientului ar trebui să aibă grupa de sânge O sau B. Pacientul poate primi sânge izogrup (B) sau sânge din grupa O care este donator universal, astfel încât aglutinogenele din sângele donatorului nu se vor întâlni cu aglutininele din plasma pacientului.
c) În cazul transfuziei de sânge Rh pozitiv la o persoană cu Rh negativ, se vor sintetiza anticorpi anti-D. Anticorpii anti-D reacționează cu antigenul D de pe suprafața hematiilor din sângele Rh pozitiv și apare hemoliza.
d) Cerință: Precizați aglutininele/anticorpii prezenți în plasma persoanelor cu grupa sanguină O.
Răspuns: Persoanele cu grupa sanguină O prezintă în plasmă aglutininele/anticorpii alfa și beta.

4. În secţia de terapie intensivă a unui spital se află trei pacienţi care au nevoie de transfuzie cu o cantitate mică de sânge. Fiecare pacient are o altă grupă de sânge respectiv: A, B şi AB. La spital s-au prezentat rude ale celor trei pacienţi, în vederea donării de sânge. Grupele sanguine ale acestora sunt: O, A şi B. Stabiliţi următoarele: 
a) grupele sanguine ale donatorilor comuni pentru pacienţii care au grupa de sânge B, respectiv AB; 
b) aglutinogenul/antigenul şi aglutinina/anticorpul din sângele pacientului cu grupa sanguină A; 
c) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de vedere al sistemului ABO. 
d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

REZOLVARE:
a) Pacientul cu grupa de sânge B poate primi sânge izogrup (B) sau sânge din grupa O care este donator universal, iar pacientul cu grupa de sânge AB este primitor universal și poate primi sânge din orice grupă. Donatorii comuni pentru pacienții care au grupa de sânge B, respectiv AB pot să aibă grupa de sânge O sau B.
b) În sângele pacientului cu grupa sanguină A se pot identifica aglutinogenul/antigenul A și aglutinina/anticorpul beta.
c) În cazul transfuziei cu sânge incompatibil din punctul de vedere al sistemului ABO, aglutinogenul din sângele donatorului se întâlnește cu aglutinina omoloagă din plasma primitorului (A cu alfa, B cu beta), apare o reacție imună antigen-anticorp urmată de aglutinarea hematiilor și distrugerea acestora, hemoliză.
d) Cerință: Stabiliți aglutinogenele/antigenele caracteristice grupelor de sânge B, respectiv AB.
Răspuns: Grupa sanguină B are caracteristică prezența aglutinogenului B pe suprafața hematiilor, iar la grupa de sânge AB se pot identifica aglutinogenele A și B.

Urmează să susții examenul de BACALAUREAT la BIOLOGIE (clasele XI-XII)?
QUESTBOOK cuprinde toată materia pe care trebuie să o înveți conform programei. (Vezi aici PROGRAMĂ BAC BIOLOGIE 2023)

Ce primești la comanda cărții?
✅ QUESTBOOK + semn de carte
✅ Abonament QuestBac 1 lună
✅ programă BAC 2023
✅ modele rezolvare SUBIECTUL II

Înregistrează-te și tu pe platforma www.questbac.ro și descoperă cum te poate ajuta în pregătirea pentru examen!